۱۳۸۴ فروردین ۱, دوشنبه

سلام عليکم. سال نو مبارک. اينجا استانبول است. صدای ترکيه. نوشتن با صفحه کليد ترکی عذاب عظيم است. نقطه سر خط. تا برنامه ديگه خدافس!